வாடிவாசல் திரைப்படத்தின் Title Look நாளை வெளியாகிறது!